Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 508/UBND V/v đề nghị cung cấp thông tin đất ở khác trên địa bàn phường để có cơ sở xem xét, giao đất tái định cư thực hiện công trình dự án: Kè chống sạt lở bờ các điểm dọc sông Trà Câu phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ 28-09-2023
2 216/BC-UBND Về việc sao lục, cung cấp thông tin và có ý kiến bằng 28-09-2023
3 507/UBND V/v đề nghị chuyển kinh phí tổ chức thực hiện công tác liên quan đến bồi thường GPMB dự án: Khu tái định cư Đồng Mốc, phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ 28-09-2023
4 217/BC-UBND Tổng kết 15 năm thực hiện đề án trang bị tủ sách cho cở sở xã, phường, thị trấn (2009-2023) 28-09-2023
5 215/BC-UBND Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2023 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm 27-09-2023
6 504/UBND V/v rà soát, thống kê các điểm khai thác đá chẻ tập trung trên địa bàn phường Phổ Ninh. 27-09-2023
7 494/UBND V/v tăng cường công tác PCCC và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” - 04/10 25-09-2023
8 213/BC-UBND Về việc rà soát hồ sơ trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ 25-09-2023
9 212/BC-UBND Về tạm dưng thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 08/9/2023 của UBND phường Phổ Ninh về việc hỗ trợ thi công dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn phường Phổ Ninh (thuộc tổ dân phố Lộ Bàn, phường Phổ Ninh) 22-09-2023
10 211/BC-UBND Về việc rà soát diện tích đất rừng sản xuất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Phổ Ninh 22-09-2023
11 91/TTr-UBND Về việc đề nghị hủy bỏ và ban hành thông báo thu hồi đất mới của hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài Địa điểm: phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ. 22-09-2023
12 61/KH-UBND Quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 21/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới 20-09-2023
13 90/TTr-UBND Về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khen thưởng thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua phường Phổ Ninh 19-09-2023
14 207/BC-UBND Về việc đăng ký vị trí cần thiết ra quân về trật tự xây dựng, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn phường 18-09-2023
15 476/UBND V/v điều chỉnh, bổ sung vị trí ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ 18-09-2023
16 89/TTr-UBND V/v đề nghị thu hồi thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thường trú tại Lộ Bàn được chia đất theo NĐ 64/CP tại thôn Thanh Lâm (nay là TDP Thanh Lâm), phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ 18-09-2023
17 208/BC-UBND Kết quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023 18-09-2023
18 60/KH-UBND Tổ chức thực hiện xét “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” năm 2023 18-09-2023
19 469/UBND V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn phường 14-09-2023
20 471/UBND V/v tiếp tục tăng cường thực hiện Chỉ thị số 01/CTTTg ngày 03/01/2023 của thủ tướng Chính phủ 14-09-2023
21 58/KH-UBND Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn phường Phổ Ninh năm 2023 13-09-2023
22 206/BC-UBND Về việc có ý kiến đối với vụ tranh chấp giữa bà Nguyễn Thị Hạnh với ông Nguyễn Long, ở TDP An Trường, phường Phổ Ninh 13-09-2023
23 205/BC-UBND Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 11-09-2023
24 203/BC-UBND Xin chủ trương và bố trí lực lượng hỗ trợ thi công dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa bàn phường Phổ Ninh (Thuộc Tổ dân phố Lộ Bàn, phường Phổ Ninh) 11-09-2023
25 204/BC-UBND Cải cách hành chính quý 3 năm 2023 của UBND phường Phổ Ninh 11-09-2023
26 202/BC-UBND Đánh giá về tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, Quyết định số 468/QĐ-TTg 10-09-2023
27 86-TTr/UBND Về việc đề nghị thu hồi đất của tổ chức để giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện xây dựng công trình Khu cải táng Nghĩa trang nhân dân Tổ dân phố An Ninh, phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 08-09-2023
28 201/BC-UBND Kết quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Qúy III; 09 tháng đầu năm 2023 (từ ngày 07/12/2022 đến ngày 07/9/2023) 08-09-2023
29 84/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành quyết định thu hồi đất để xây dựng công trình: Khu tái định cư phục vụ dự án Kè chống sạt lở bờ các điểm dọc Sông Trà Câu. Địa điểm: Phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ 08-09-2023
30 85-TTr/UBND Về việc đề nghị ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện Công trình Di dời công trình công cộng, đoạn qua thị xã Đức Phổ thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 Địa điểm: Phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ 08-09-2023