Truy cập nội dung luôn

Đảng bộ phường Phổ Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII

08/05/2020 10:55    145

Sáng ngày 07/5/2020, Đảng bộ phường Phổ Ninh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Về dự đại hội có đồng chí  Nguyễn Kiên - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Võ Văn Sáu – Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó chủ tịch HĐND thị xã; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy và 130 đại biểu chính thức, đại diện cho 251 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, được sự quan tâm của tỉnh và thị xã Đức Phổ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phổ Ninh đã từng bước phát huy những tiềm năng, lợi thế của địa phương để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXII đã đề ra. Tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 – 2020 tăng 38,9%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; trong đó: thương mại - dịch vụ chiếm 58,5%, công nghiệp - xây dựng chiếm 37,4%, nông nghiệp giảm còn 16,2%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 151 triệu đồng. Công tác thu, chi ngân sách được thực hiện đúng quy định, các nguồn thu được khai thác và quản lý tốt. Tổng thu bình quân hằng năm đạt gần 67 tỷ đồng. Công tác xây dựng nông thôn mới được chú trọng với tổng kinh phí gần 39 tỷ đồng; cuối năm 2019, phường Phổ Ninh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội luôn được quan tâm, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên đáng kể. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị gắn với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII đạt được kết quả tốt. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được quan tâm đúng mức; trong nhiệm kỳ, toàn phường đã kết nạp 28 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ hiện nay lên 251 đồng chí. Bên cạnh đó, Đảng ủy phường còn làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong đảng; trong nhiệm kỳ, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành giám sát 10 chi bộ và 10 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, được sự quan tâm của tỉnh và thị xã Đức Phổ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phổ Ninh đã từng bước phát huy những tiềm năng, lợi thế của địa phương để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXII đã đề ra. Tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 – 2020 tăng 38,9%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; trong đó: thương mại - dịch vụ chiếm 58,5%, công nghiệp - xây dựng chiếm 37,4%, nông nghiệp giảm còn 16,2%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 151 triệu đồng. Công tác thu, chi ngân sách được thực hiện đúng quy định, các nguồn thu được khai thác và quản lý tốt. Tổng thu bình quân hằng năm đạt gần 67 tỷ đồng. Công tác xây dựng nông thôn mới được chú trọng với tổng kinh phí gần 39 tỷ đồng; cuối năm 2019, phường Phổ Ninh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội luôn được quan tâm, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên đáng kể. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị gắn với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII đạt được kết quả tốt. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được quan tâm đúng mức; trong nhiệm kỳ, toàn phường đã kết nạp 28 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ hiện nay lên 251 đồng chí. Bên cạnh đó, Đảng ủy phường còn làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong đảng; trong nhiệm kỳ, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành giám sát 10 chi bộ và 10 đảng viên.

Với mục tiêu tổng quát là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khai thác mọi nguồn lực, tiềm năng của phường, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo định hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu, hạ tầng, xây dựng đô thị, kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội; củng cố quốc phòng an ninh, ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tập trung xây dựng phường Phổ Ninh trực thuộc thị xã Đức Phổ đạt các tiêu chí về đô thị. Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ phường Phổ Ninh trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 như: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 05 năm đạt 10 – 12%; thu ngân sách Nhà nước hằng năm trên địa bàn cao hơn từ 05-07% so với chỉ tiêu thị xã giao; phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2,5%/năm; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 90% so với dân số; giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu được giao; hằng năm số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 85%; 20% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Kiên - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phổ Ninh đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong những năm qua. Đồng thời, cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ và nhân dân phường Phổ Ninh cần phải thực hiện để vận hành tốt chính quyền đô thị trong thời gian đến như: đầu tư các công trình hạ tầng đô thị (giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa) để phục vụ người dân tốt hơn; thực hiện tốt nếp sống văn minh của cư dân đô thị; đề cao đạo đức công vụ, tính kỷ luật, kỷ cương trong thực thi các nhiệm vụ của cán bộ, công chức; làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; trong sinh hoạt đảng và chi bộ cần thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình...