Truy cập nội dung luôn

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phổ Ninh dự Lễ khai giảng và tặng quà cho học sinh con hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp khai giảng năm học mới 2022-2023

07/09/2022 09:34    52

Sáng ngày 05/9/2022, Lãnh đạo UBMTTQVN phường đã dự Lễ khai giảng tại các trường trên địa bàn phường Phổ Ninh

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2022 – 2023, sáng ngày 05/9/2022, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phổ Ninh đã dự Lễ khai giảng tại trường Mầm Non, Tiểu học và Trung học cơ sở Phổ Ninh và trích Quỹ “Vì người nghèo” của phường là 12.500.000 đồng để trao tặng cho 13 em học sinh con hộ nghèo, mỗi suất 300.000 đồng, 43 em học sinh con hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất 200.000 đồng; Đồng thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận thị xã Đức Phổ trao 05 suất quà cho 05 em học sinh nghèo, mỗi suất 300.000 đồng. Đây là hoạt động thường xuyên của Ủy ban Mặt trận phường Phổ Ninh nhân dịp khai giảng hàng năm, nhằm động viên, khích lệ các em vượt khó vươn lên trong học tập, góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.