Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND PHƯỜNG PHỔ NINH - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Thường trực HĐND thị xã Đức Phổ giám sát tình hình quản lý, sử dụng đất công ích và đất khác tại UBND phường Phổ Ninh

15/05/2020 11:19    96

Sáng ngày 14/5/2020, Đoàn giám sát Thường trực HĐND thị xã Đức Phổ do đồng chí Võ Văn Sáu – Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó chủ tịch HĐND thị xã làm trưởng đoàn đã về giám sát tình hình quản lý, sử dụng đất công ích và đất khác, giai đoạn 2015 – 2020 tại UBND phường Phổ Ninh.

Theo số liệu thống kê của UBND phường Phổ Ninh, hiện toàn phường có 33,5ha đất công ích; đất nông nghiệp khác không chia theo Nghị định số 64/CP do UBND phường quản lý có một số diện tích nhưng chưa thống kê được số liệu cụ thể. Về tình hình sử dụng quỹ đất công ích: diện tích đất đã quy chủ được giao cho hộ gia đình, cá nhân bằng hình thức đấu giá để sử dụng đất là trên 24,3ha; diện tích đất thu hồi để thực hiện các dự án, hoán đổi cho các hộ dân theo yêu cầu là 0,31ha; diện tích hiện nay chưa sử dụng do UBND phường quản lý là 9,17ha. Tổng số tiền thu được qua đấu giá, hợp đồng cho thuê đất công ích tính từ năm 2015 đến ngày 01/01/2020 là trên 405 triệu đồng. Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng đất công ích và đất khác do UBND xã quản lý của phường Phổ Ninh gặp một số khó khăn, hạn chế như: việc quản lý đất công ích gặp nhiều vướng mắc do nhiều diện tích đất nằm xen kẽ trong khu dân cư, rải rác ven triền đồi, bãi bồi; những diện tích đất xấu, nhỏ lẻ khó thực hiện phương án cho thuê đất.

Trên cơ sở báo cáo cũng như ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát, ý kiến giải trình của lãnh đạo phường Phổ Ninh, đồng chí Võ Văn Sáu – Trưởng đoàn yêu cầu phường Phổ Ninh cần tăng cường công tác quản lý đất đai, tiếp tục thống kê số liệu chuẩn xác để thuận lợi cho việc quản lý, sử dụng. Đối với số tiền thu được từ việc cho thuê đất công ích cần quản lý, sử dụng các khoản thu, chi theo đúng Luật Ngân sách nhà nước./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ

Trang thông tin phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/Fax: 0255 3859333

Email: vtphoninh-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Tổ dân phố Vĩnh Bình, phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi